© 2012 Tüm hakları saklıdır. Orcan İş Güvenliği Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.
AYAKKABI STANDARTLARI

Dir. 89/686/CEE
Kişisel Koruyucu Donanımlar alanında üye ülkelerin kanunlarının standartlarıyla ilgili konsey talimatı

EN ISO 20344:2011
Kişisel Koruyucu Donanımlar - Ayakkabı için test metodları

EN ISO 20345:2011
Kişisel Koruyucu Donanımlar - Güvenlik Ayakkabıları

ES ISO 20346:2007
Kişisel Koruyucu Donanımlar - Koruma Ayakkabıları

EN ISO 20347:2012
Kişisel Koruyucu Donanımlar - Mesleki Ayakkabılar

EN ISO 13287:2012
Kayma direncini tespit test metodları ve özellikleri

CEI EN 61340-5-1:2001
Olağanüstü elektromanyetik durumlara karşı elektronik cihazları koruma - ESDS

ES ISO 17249:2007
Elektrikli testere kesiklerine dayaklı ayakkabılar

ES ISO 15090:2012
İtfaiyeci ayakkabıları
Üretici Firmanın Logosu
Ürün İsmi
Standart Referansı
Koruma Kategorisi
Takip Kodu ve Tarih
EN 345-1, EN 347-1 ve EN ISO 20345:2004  gereklilikleri hala geçerlidir, bu standartlara uygun ürünlerde yeni sertifikaya ihtiyaç yoktur
GÜVELİK KATEGORİLERİ

EN ISO 20345:2011
200 J çarpmalara karşı burun korumalı ayakkabı


A                
Antistatik ayakkabı
E                 Topuk bölgesinde enerji emilimi
FO              Fuel oil’a karşı dirençli dış tabanlık
P                 Delinmeye karşı direnç
HRO           Sıcağa temasa karşı dirençli dış tabanlık
CI                Soğuk yalıtımlı taban
HI                Sıcak yalıtımlı taban
WR              Su geçirmez ayakkabı
WRU           Su geçirmez üst bölüm
M                 Ayak tarağı koruması
CR               Kesilmeye dirençli üst bölüm
SRC            (SRA+SRB) Kaymaz ayakkabı
 
SB  
S1 A + FO + E
S1 P A + FO + E + P
S2 A + FO + E + WRC
S2 P A + FO + E + WRC + P (Yumuşak taban)
S3 A + FO + E + WRC + P
S4 A + FO + E + Sızdırmazlık
S5 A + FO + E + P + Sızdırmazlık
 
OB
O1 A + E
O1 P A + E + P
O2 A + E + WRU
O2 P A + E + WRU + P (Yumuşak taban)
O3 A + E + WRU + P
O4 A + E + Sızdırmazlık
O5 A + E + P + Sızdırmazlık

EN ISO 20347:2012
Korumasız ayakkabılar
- su geçirmez dikişler
- suya dayanıklı malzeme

YÜRÜYÜŞ TESTİ
Suyun içinde yaklaşık 20 dakikada 1000 adım
(derinlik 3 cm)
ELDİVEN STANDARTLARI

Bütün COFRA eldivenleri işçilere koruma sağlayacak şekilde üretilmiş olup nihai kullanımın koşulları önceden görülmüştür. KKD performansları işaretlerin yanında bir resimli şema ile ifade edilmiştir ve laboratuvar  testlerine göre tasdiklenmişlerdir.

EN 420                 GENEL ŞARTLAR
                             Eldiven tasarımı ve yapımı, ölçüler, esneklik ve işaretler ile ilgili olan şartları tanımlar. 
                             Herhangi bir türde eldiven için EN 420’ye uyma zorunluluğu vardır ama işaretleme gerekli değildir. Herhangi bir teknik bilgi ambalaja dahil edilen
                             bilgi sayfasındadır. 

EN 388                 MEKANİK KORUMA
                             En azından aşağıdaki mekanik risklerden biri ile ilgili korumayı tanımlar. (Test 1. Seviyesinin altına düşerse “0” ile işaretlenecektir)
ISO 13997           SERT CİSİMLERLE KESİLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK

                             Test sırasında eldiveni kesmek için bıçağa gerekli olan gücü ölçerek kesmeye karşı dayanıklılığı tanımlar. Sadece  kesilmeye karşı önemli ölçüde                        
                             dayanıklılık gösteren malzemeden yapılmış eldivenlere uygulanır ( EN 388 standardının en az 4. Seviyesine ulaşan kesmeye karşı dayanıklılık).
                             4. Veya 5. Seviyeye ulaşan dayanıklılık:
A. Sürtünmeye karşı dayanıklılık ( Döngüler )
B. Bıçakla kesilmeye karşı dayanıklılık ( Endeks )
C. Yırtılmaya karşı dayanıklılık ( Newton )
D. Delinmeye karşı dayanıklılık ( Newton )
Sert cisimlerle kesilmeye karşı dayanıklılık ( Newton )
EN 407                 ISI / ALEVDEN KORUNMA

                             Bu standart aşağıdaki ısı kaynaklarının en az birinden korunmayı tanımlar (Test 1 seviyesinin altına düşerse, “0” olarak işaretlenecektir)
EN 511                 SOĞUĞA KARŞI KARŞI KORUMA

                             En az bir çeşit soğuk , iletilen ısı ve temas soğuğundan korunma standartlarını belirler ( test 1. seviye altına düşerse "0" işaretlenecektir):
SEVİYELER
SEVİYELER
SEVİYELER
SEVİYELER
C. İletilen ısı ( ısı iletim gecikmesi)
D. Yayılan ısı ( ısı iletim gecikmesi)
E. Küçük erimiş metal damlaları (damla sayısı)
F. Büyük miktarda erimiş metal damlaları (kütle)
B. İletilen ısı (temas ısısı ve eşik zamanı)
A. Yanma sırasında davranış
alevden sonra
parlamadan sonra
Gerekli değil
A. İletilen soğuk
    Termal izolasyon ITR m2 K/W
B. Temas soğuğu
     Termal dayanıklılık R, m2 K/W
C. Su geçirmezlik
Suya dayanıklı değildir
Suya
dayanıklıdır
EN ISO 17231:2011    DERİNİN SUYU TUTMAMA ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

                                     Deri tabakasının suyu tutmaması, suyu emme yüzdesini belirleyerek değerlendirilir.Sonuç yüzde olarak ifade edilir.
EN ISO 14419:2010   YAĞ LEKESİ TUTMAMA ÖZELLİĞİ - HİDROKARBONLARA DAYANIKLILIK TESTLERİ

                                     Bir maddenin yağ emmeye karşı dayanıklılığı , farklı yüzey geriliminde seçilen bir dizi sıvı hidrokarbonların dayanıklılığını test ederek                     
                                     değerlendirilir.Sonuç 0 ve 8 arasındaki derecelerdir.
EN 420                        ESNEKLİK

                                    Esneklik, eldiven giyerken hareket edebilme ve aletleri tutabilmedir. Kullanma amacına göre, eldiven izin verilen azami esnekliği                 
                                    sağlamalıdır.Birkaç faktöre bağlıdır: eldiven malzemesinin kalınlığı ,esnekliği ve deforme olabilirliği.

                                    COFRA her bir eldiven için en iyi uygulamanın seçilebilmesi amacıyla test yapmaktadır. EN 420 standardı 1 ( düşük esneklik ) 'den 5
                                    ( azami esneklik )' e kadar farklı performans derecelerini tanımlar.
CLING (esneklik 5) en ufak aletlerin bile yüksek hassasiyetle tutulmasına izin verir.
INOX (esneklik 3) yapıldığı uygulamaya uygun esneklik seviyesini sürdürürken, yüksek koruma ve dayanıklılık sağlar.
İŞARETLER
Ticari Kod
Kod
Üreticinin ticari markası
Koruma seviyesi piktogramlar
Kullanma talimatlarını okuyunuz
Avrupa Topluluğu işareti
Ölçü